VISI DAN MISI HIMATANSI                                  

        

 

KETUA HIMPUNAN DAN TUGAS POKOK

  

 

SEKERTARIS UMUM DAN TUGAS POKOK

  

 

BENDAHARA UMUM DAN TUGAS POKOK

 

 

DIVISI KOMDIMAS DAN TUGAS POKOK

 

  

  

 

DIVISI LITBANG DAN TUGAS POKOK

  

 

  

 

DIVISI PENDIDIKAN DAN TUGAS POKOK

  

  

  

 

DIVISI MEDIA KREATIF DAN TUGAS POKOK